Фінансова звітність

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ “ПРАКТИКА»
Фінансова звітність за Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
Разом із Звітом незалежного аудитора


Звіт про управління 2020

Фінансова звітність разом із Звітом незалежного аудитора за рік, який закінчився 31 грудня . 2020

Додаток 39 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 2020 (пункт 1 розділу V)

Додаток 39 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 2019 (пункт 1 розділу V)

Фінансова звітність разом із Звітом незалежного аудитора за рік, який закінчився 31 грудня . 2019

Звіт про управління 2019