Фінансова звітність

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ “ПРАКТИКА»
Фінансова звітність за Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
За pik, який закінчився 31 грудня 2019 року
Разом із Звітом незалежного аудитора


Аудиторський висновок 2020

Додаток 39 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт 1 розділу V)

Звіт про управління 2019